Vẻ đẹp Việt Nam

19 Pins
 4d
Collection by

Tranh vẽ

1 Pin
"Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương;
Nếu là chim hãy là chim câu trắng;
Nếu là đá hãy là đá kim cương;
Nếu là người hãy là người cộng sản!"
Gửi tới bác lời tri ân sâu sắc, cùng lòng kính trọng vô ngàn với sự tận tuỵ, dành cả cuộc đời hiến dâng cho Tổ Quốc, hết lòng vì nhân dân.
Xin vĩnh biệt bác.
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ

Việt Nam

13 Pins

Áo tấc

3 Pins
"Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương;
Nếu là chim hãy là chim câu trắng;
Nếu là đá hãy là đá kim cương;
Nếu là người hãy là người cộng sản!"
Gửi tới bác lời tri ân sâu sắc, cùng lòng kính trọng vô ngàn với sự tận tuỵ, dành cả cuộc đời hiến dâng cho Tổ Quốc, hết lòng vì nhân dân.
Xin vĩnh biệt bác.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
"Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; Nếu là chim hãy là chim câu trắng; Nếu là đá hãy là đá kim cương; Nếu là người hãy là người cộng sản!" Gửi tới bác lời tri ân sâu sắc, cùng lòng kính trọng vô ngàn với sự tận tuỵ, dành cả cuộc đời hiến dâng cho Tổ Quốc, hết lòng vì nhân dân. Xin vĩnh biệt bác.
a large painting with many people and animals in the forest, surrounded by rocks and trees
#QĐND/ Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ
#QĐND/ Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ
the silhouette of a man with a yellow star on his chest, in front of a red background
#QĐND/ Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ Fall Of Saigon, Vietnam People, Brown Water Navy, Cuban Missile Crisis, Vietnam History, North Vietnam, South Vietnam, Today In History, Vintage Everyday
#QĐND/ Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu để giành lại nền hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Xin được tri ân tới các bác, các cô, các chú, xin được tri ân thế hệ đi trước, chúng cháu có được ngày hôm nay, được sinh ra, được sống, được lớn lên dưới nền hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi lại. "...Chiến công và sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đã làm nên hào khí ngút trời củ
an image of mao and other people in front of a red background with gold star
#QĐNDVN
#QĐND/ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM🇻🇳 Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
a red background with an image of a star in the center
#QĐNDVN
#QĐND/ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM🇻🇳 Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
the hammer and sick symbol is lit up on a red background with yellow light around it
#QĐNDVN
#QĐND/ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM🇻🇳 Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
a gold star on a red background
#QĐNDVN
#QĐND/ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM🇻🇳 Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
a red and yellow background with an emblem on it
#QĐNDVN
#QĐND/ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM🇻🇳 Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
a yellow star on a red background
#QĐNDVN
#QĐND/ CHÀO MỪNG KỈ NIỆM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM🇻🇳 Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
a woman wearing a blue and yellow outfit with a large hat on her head standing in water lilies
GIAO LĨNH VẠT DÀI - VIỆT PHỤC NHÀ HẬU LÊ - LE'S DYNASTY VIETPHUC - 后黎朝越服 - VIETNAM COSTUMES 🇻🇳