Αλήθειες

386 Pins
 1mo
Collection by
a poem written in greek with flowers and a pen
!!!!!!
a black and white photo with the words in russian
a woman in red is talking on her cell phone with the caption that reads, i
the words in spanish are written on a black background with a red heart above it
a drawing of a person sitting on top of a hill
an old woman is walking down the street with her shadow on the wall behind her
Εκφράσεις Σκέψεις Ψυχής Μου Georgia
Εκφράσεις Σκέψεις Ψυχής Μου