#kairedcarpet Garland and Gaga ต้องสวยแบบมี ref ด้วย นี่ซิถึงเป็น red carpet ที่ถูกกล่าวถึงไปอีกระดับ ทำการบ้านมาด้วยการทริบิวต์ลุคนี้จาก…